De site van H.J. de Boer

Homepage van H.J. de Boer > Frontpage
RSS-feed van de FP

Off to Mexico


Nog even en dan zit ik in het vliegtuig naar Mexico. In de tussentijd is het een kwestie van tijd doden.

Om 5:45 uur sharp was ik ingecheckt en door de paspoortcontrole. Om 8:45 gaat de 767 als het goed is met plankgas richting Cancun. Dat duurt dan een uur of elf geloof ik. Gelukkig heb ik en een iPod tegen de verveling, alsmede een slecht boek, dus dat komt helemaal goed.

Belangrijker nog is dat ik na dat onmeunig vroege opstaan wel wat slaap heb, dus dat komt goed uit.

Hoewel ik hier met mijn foon in een WiFi area zit, kan ik geen connectie krijgen, dus het moet via good old GPRS. Hier kost dat niks, maar in het buitenland is het behoorlijk duur, dus ik moet er nu maar even van genieten.

Nu ga ik zometeen eerst eens een hap eten en wat koffie scoren. Die tenten zijn pas net open gegaan, en de middenstand moet ook leven. McDonald's in het bijzonder natuurlijk. Houdoe!

Web Applications 1.0 nu officieel HTML5 bij W3C


De HTML WG van het W3C heeft zijn eerste officiële beslissingen genomen sinds de totstandkoming van de werkgroep onder het nieuwe handvest. Via een online vragenlijst hebben de werkgroepleden zich uitgesproken om de nieuwe HTML-telg onder auspiciën van het W3C de naam HTML5 te laten dragen. Hoewel het aantal stemmen voor te klein was om van een concensus in de groep te spreken, hebben de voorzitters van de working group, Dan Connolly (W3C) en Chris Wilson (Microsoft) desalniettemin gemeend voldoende basis te hebben om een en ander vast te kunnen stellen.

Verder zijn Ian Hickson (Google) en Dave Hyatt (Apple) officieel aangesteld als editors van de nieuwe HTML-specificatie, die in aanbouw vanaf nu te vinden is op de openbare CVS van het W3C. De basis van deze tekst is de versie van Web Applications 1.0 van 26 april 2007 door de WHATWG. Hiermee is deze tekst integraal tot W3C Working Draft bestempeld. Dat dit zou eenvoudig zou gaan had ik niet verwacht.

Nu er een Working Draft is, een maand eerder dan volgens het charter van de working group de planning was, kan de specificatie onderdeel voor onderdeel bediscussieerd en verbeterd gaan worden. Over een jaar is dan de Last Call for Comments en daarna wordt de Working Draft een Candidate Recommendation. Vanaf die fase wordt de implementatie van HTML5 door browsermakers actief gemonitord, en aangemoedigd door de werkgroep, om tot acceptatie van de specificatie in de praktijk te komen en waar nodig op basis van de praktijkervaringen de specificatie weer aan te passen. Dit is een iteratief proces. Of we in 2010 een nieuwe recommendation hebben valt nog maar te bezien, maar het begin is er.

De toekomst van HTML - HTML5 door het W3C


HTML krijgt een nieuwe toekomst. Het W3C is om. De HTML Working Group is nieuw leven ingeblazen, met als doel een nieuwe HTML-versie te maken, als opvolger van HTML 4.01. Succes of falen van de WHATWG? En wat moeten we verwachten van de nieuwe specificatie, het ei van Columbus of eenzelfde deceptie als XHTML2?

De ontwikkeling van HTML
HTML is een taal (geen programmeertaal) waarmee de structuur van webpagina's wordt geschreven. HTML maakt webpagina's zichtbaar. Het is de oudste specificatie van de standaardenorganisatie W3C. De Brit Tim Berners-Lee stond aan de wieg van HTML, welke taal hij in 1991 ontwikkelde op basis van het reeds bestaande SGML om wetenschappelijke documenten eenvoudiger toegankelijk te maken. Ook ontwikkelde hij de eerste webbrowser, met de naam WorldWideWeb. In 1993 werd de webbrowser Mosaic ontwikkeld door het NCSA (de eerste Windows-versie hiervan werd geschreven door Chris Wilson, de latere Platform Architect voor Internet Explorer bij Microsoft), die als eerste grafische elementen in HTML ondersteunde. Op diezelfde basis ontstond in 1994 Netscape Navigator. Door deze concurrentie en de bijbehorende ontwikkelingen werd het internet pas echt populair. Korte tijd later kwam Microsoft met een eigen browser, Internet Explorer. De verschillende browsers voegden ieder hun eigen elementen aan HTML toe.

HTML en het W3C
De eerste officiële specificatie van HTML van de hand van het W3C was HTML 2.0 in september 1995. Aardig is het om de summiere omschrijving van HTML in een W3C-document uit 1992 te zien. Tot de acceptatie van de laatste HTML recommendation in december 1999, versie 4.01, heeft er veel ontwikkeling plaatsgehad. Daarna is die ontwikkeling bij het W3C stilgelegd ten faveure van de ontwikkeling van XHTML-varianten. Waar de kracht van de eerdere HTML-specificaties mede heeft gelegen in backwards compatibility, werd koersgezet naar een recommendation die niet backwards compatible zou zijn: XHTML2. Na de browser war ontketende zich de standaardenoorlog tussen XHTML en HTML. Omdat het W3C vastbesloten was om XHTML2 door te zetten en HTML te laten voor wat het was, heeft een aantal belanghebbenden uit de industrie zich alweer enkele jaren geleden georganiseerd in de WHATWG teneinde een nieuwe specificatie te ontwikkelen om HTML aan de eisen van de tijd te laten voldoen, onder de titel Web Applications 1.0, in de volksmond ook wel genoemd HTML5 zoals ik eerder beschreef. Aldaar hield ik nog het volgende vurige pleidooi:
quote: http://hjdeboer.nl/archives/2006/02/html5
XHTML is dood, leve HTML5! Laten we nu alleen hopen dat het W3C terugkeert op zijn schreden en het wankele pad van XHTML verlaat. Laten we hopen dat het W3C afstapt van zijn koppigheid en inziet dat HTML inderdaad de toekomst heeft.

Meer dan een jaar geleden leek dat vrijwel ondenkbaar. Inmiddels is er veel gebeurd. Voornoemde uitvinder van HTML, Tim Berners-Lee, heeft in oktober 2006 uitgesproken op de hoogte te zijn van alle bezwaren en overwegingen bij browserfabrikanten en gebruikers tegen de ontwikkeling van XHTML en het gebrek aan ontwikkeling van HTML door het W3C. De aartsvader van het internet maakte in enkele zinnen korte metten met de koppigheid van het W3C:
quote: http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/node/166
Some things are clearer with hindsight of several years. It is necessary to evolve HTML incrementally. The attempt to get the world to switch to XML, including quotes around attribute values and slashes in empty tags and namespaces all at once didn't work. The large HTML-generating public did not move, largely because the browsers didn't complain. Some large communities did shift and are enjoying the fruits of well-formed systems, but not all.

De nieuwe HTML-werkgroep
Vervolgens werd het plan uitgewerkt om de HTML WG opnieuw aan het werk te zetten, met nieuwe uitgangspunten en een nieuwe opdracht. Een en ander leidde tot de presentatie van de nieuwe HTML WG, nu bijna een maand geleden. Buitengewoon mooi dat het W3C er nu ook van doordrongen is, dat het internet gediend is met een nieuwe toekomst voor HTML en dat XHTML niet de heilige graal van het internet in de eerste decaden van deze eeuw zal worden. Hoera voor de nieuwe HTML-werkgroep dus. Maar wat gaat deze club dan precies doen? We hebben nu uiteindelijk de WHATWG al, die hetzelfde beoogt buiten het W3C. Hoe moeten we de verhouding tussen die twee zien? Gaat de nieuwe specificatie van het W3C ook HTML5 heten? Mag de WHATWG de term HTML5 nu nog wel gebruiken? In willekeurige volgorde zal ik hieronder op een aantal van deze vragen proberen een antwoord te krijgen.

Chris Wilson, hierboven al even genoemd, is enkele dagen geleden toegetreden tot de werkgroep als vice-voorzitter, namens Microsoft. Zijn standpunt met betrekking tot het bovenstaande heeft hij vrij puntig uiteengezet toen in januari sprake was van zijn betrokkenheid bij de werkgroep:
quote: http://blogs.msdn.com/cwilso/archive/2007/01/10/you-me-and-the-w3c-aka-reinventing-html.aspx
I believe as initial chair of the HTML WG, it would be my personal responsibility to be the glue between the W3C and the WHAT-WG, and I would hope in the eventuality of time the WHAT-WG would simply dissolve because it’s no longer necessary. I don’t question that the W3C is not what it needs to be today to allow that to happen; in fact, that’s why I personally pushed to do something drastic about the HTML WG. I do want to be clear though, that in my opinion HTML is not in the hands of the WHAT-WG and never has been, despite calling a spec or set of specs "HTML 5"?; it belongs to the W3C. Their stewardship of it over the last few years has been wanting, but that’s the point of the (new) HTML WG.

Nut en toekomst van de WHATWG
Volgens Wilson hoort het HTML bij het W3C en kan de WHATWG uiteindelijk met vriendelijke dank voor de gedane arbeid (en het beheer) ontbonden worden. Met andere woorden, de WHATWG heeft nuttige dingen op papier gezet en heeft met Web Applications 1.0 een aardige voorzet voor de nieuwe HTML-versie van het W3C gegeven, maar blijkt uiteindelijk vooral nut gehad te hebben als breekijzer. Het W3C is weer wakkergeschud en is op koers getrokken. Dat lijkt vrij sneu voor de WHATWG, maar is denk ik wel juist. Zo lovend als ik vorig jaar over het initatief van de WHATWG was, ben ik nog steeds en ik wil niets afdoen aan de verrichte werkzaamheden. Terugkijkend kan ik me ergens ook niet aan de indruk onttrekken dat de WHATWG nooit heel veel meer heeft wíllen zijn dan dat breekijzer: de leden van die werkgroep hebben een eigen initiatief ontplooid bij gebrek aan activiteit van de zijde van het W3C. Niet uit op eigen roem, maar uit armoede geboren. Natuurlijk is het begrijpelijk dat de leden van de WHATWG niet ogenblikkelijk hun werkzaamheden stopzetten, nog voor de contouren van de nieuwe W3C-werkgroep duidelijk zijn en het stof is opgetrokken.

Het bestaan van de WHATWG als luis in de pels is misschien sowieso goed om druk op de ketel te houden en een vluchtweg open te houden. Desalniettemin denk ik dat het W3C uiteindelijk de beste voorwaarden kan scheppen voor een reïncarnatie van HTML, ondanks dat de afgelopen jaren een ander beeld te zien hebben gegeven. Ik mag aannemen dat de leden van de WHATWG dat zelf ook zo beschouwen. Hun initiatief is buitengewoon succesvol te noemen, al is het maar vanwege de invloed op het W3C. Nu echter Microsoft, als grootste browserboer, een vertegenwoordiger in de nieuwe HTML WG heeft, lijkt de W3C-club vanzelfsprekend meer potentie te hebben dan de WHATWG, waar Chris Wilson zijn naam niet aan wilde verbinden omdat de kwestie van intellectuele eigendom niet goed geregeld was en dus riskante gevolgen zou kunnen hebben (waarbij Wilson refereert aan de strijd rondom het Eolas-patent). Het W3C heeft een duidelijk patent beleid, waarmee gewaarborgd moet worden dat alle recommendations die onder deze policy tot stand komen, op een royalty-vrije basis kunnen worden geïmplementeerd. Andere grote deelnemers aan de nieuwe werkgroep zijn zijn momenteel AOL, Apple, Google, Mozilla, Nokia en Opera. Een breed gedragen initiatief dus, hetgeen op zijn minst een goed uitgangspunt vormt voor een project als dit.

Werkzaamheden van de HTML WG
Wat hebben we te verwachten van de HTML WG? Het handvest van de werkgroep geeft inzicht in de doelen en het tijdpad waarin een en ander zich af moet gaan spelen. Meer daarover staat te lezen in " Architectural vision for HTML/XHTML2/Forms Chartering":
quote: http://www.w3.org/2007/03/vision
Instead, the charter calls for two equivalent serializations to be developed by the HTML WG, corresponding to a single DOM (or infoset, though tag soup cannot be considered to have an infoset currently, while it can have a DOM). This ensures that decisions are not made which would preclude an XML serialization. It allows the two serializations to be inter-converted automatically. Having new language features, there is an incentive for content authors to use it; and having client-side implementations means that there is the possibility to really use it.

Er dienen twee serializations ontwikkeld te worden, waarschijnlijk vergelijkbaar met hetgeen de WHATWG voor ogen heeft: één specificatie, die voorziet in zowel een XML-syntax als een niet-XML-compatible (klassieke) HTML-variant. Het schijnt mij toe dat dat eenzelfde verhouding is als HTML 4.01 en XHTML 1.0: je kunt met een paar verwaarloosbare aanpassingen van je HTML-document een valid en wellformed XML-document maken. Zoals in het handvest staat te lezen zal de nieuwe HTML-werkgroep in een opvolger voor HTML voorzien, daarin mede begrepen de serie specifcicaties die als XHTML1 bekend staat. De Web Applications 1.0 specificatie van de WHATWG zal niet zonder meer als uitgangspunt genomen worden, maar uiteraard wordt gebruik gemaakt van reeds verzet denkwerk. Bij een goede samenwerking tussen de WHATWG en de HTML WG mag men verwachten dat de titel HTML5 ook gewoon door de HTML WG gebruikt gaat worden, al was het maar als werktitel.

Design Principles
Leidend hierbij zullen de Design Principles zijn, welke momenteel in wiki-vorm in ontwikkeling zijn op deze plaats. In dit overzicht worden in feite de ontwerp principes opgesomd die als basis hebben gediend voor HTML5. Gedefinieerd worden uitgangspunten op het gebied van compatibiliteit, bruikbaarheid en interoperabiliteit. Zo wordt de nadruk gelegd op het belang 'Don't Break The Web', dus de introductie van een nieuwe versie mag er niet voor zorgen dat oude documenten niet meer verwerkt kunnen worden. Verder worden als uitgangspunt genomen 'Don't Reinvent The Wheel', 'Pave The Cowpaths' en 'Evolution Not Revolution'. Met andere woorden: bestaande implementaties of veel gebruikte praktijken moeten in beginsel op die wijze gespecificeerd en gestandaardiseerd worden, in plaats van ze te verbieden en te menen een beter alternatief te moeten introduceren. Zeker gezien de misslagen met XHTML lijkt mij dat de juiste insteek voor een lichaam als het W3C. Als er al iets bestaat naar tevredenheid van gebruikers, dan maak je daar gebruik van in je specificatie, in plaats van tegen de hele wereld te zeggen dat dat fout is en dat het allemaal anders moet. Zo mogelijk dus codificatie in plaats van creatie.

Een ander doel is 'Solve Real Problems'. Geen twijfel mogelijk. Er moet met de specificatie voorzien worden in de daadwerkelijke behoeften van de praktijk, in plaats van dat er op hoog en abstract niveau dingen verzonnen worden waar de praktijk niets mee kan, maar die theoretisch erg goed bedacht zijn. Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe HTML WG, nog voordat er aan de specificatie gewerkt gaat worden, goede waarborgen wil hebben dat het niet op eenzelfde debacle uitloopt als XHTML2. Verder zijn interessante punten op het gebied van interoperabiliteit: 'Well-Defined Behavior' en 'Handle Errors'. Het doel is om verwacht gedrag van elementen nauwkeurig te definiëren en juist niet teveel over te laten aan de interpretatie van browsermakers, zoals in het verleden veel gebeurde. De specificatie lijkt aldus auteurgericht te gaan worden: een webdeveloper moet kunnen verwachten dat wat hij conform de specificaties maakt, zich in verschillende user-agents hetzelfde gedraagt. Een lovenswaardig uitgangspunt, zo lijkt mij, evenals het streven om tot een uniforme wijze van foutafhandeling te komen. Als ik slechte HTML schrijf probeert elke user-agent daar op zijn eigen wijze nog iets toonbaars van te brouwen, wat natuurlijk erg ondoorzichtig is. Uniformiteit is daar gewenst. In tegenstelling tot de keiharde XML parse errors bij een fout in een XHTML-document, moet de nieuwe HTML specificatie gaan voorzien in een vergevingsgezinde (dat is dus niet draconische) foutafhandeling, zodat gebruikers niet worden geconfronteerd met de fouten van de webdeveloper.

Mooi, wanneer is het klaar?
Het schrijven van een goede specificatie kost tijd en dat is helemaal niet erg, want als hij goed is kan en moet hij ook jaren mee. De huidige planning ziet er als volgt uit.
 • 2007 mrt: bijeenroeping HTML Working Group
 • 2007 jun: First Working Draft
 • 2008 Q2: Last Call Working Draft
 • 2008 Q3: Candidate Recommendation
 • 2010 Q2: Proposed Recommendation
 • 2010 Q3: Recommendation
Uiteraard zal die planning aan wijziging onderhevig zijn, maar het lijdt geen twijfel dat het een project van meerdere jaren is en dat de nieuwe HTML-recommendation waarschijnlijk niet binnen tien jaar na het verschijnen van de laatste versie gereed zal komen. Nu zeuren dat het W3C te laat is geweest met het oppakken van de kritische signalen heeft geen zin, het is constructiever om vast te stellen dat er perspectief is op nieuwe ontwikkelingen die aan de eisen van het hedendaagse internet tegemoet zullen komen. Zo blijft het web niet steken in de twintigste eeuw en die hoop maakt veel ergernis goed. Met een verbeterde interoperabiliteit en een goede compatibiliteit zal het schrijven van een website onder de nieuwe specificatie wellicht op minder tijdrovende onzinproblemen stuiten dan nu het geval is. Dat vind ik goede vooruitzichten. Ik zal de aanstaande ontwikkelingen in ieder geval uit hobbymatige interesse met bijzonder grote belangstelling volgen. Wellicht dat ik zo nu en dan op deze site een update doe van een en ander.

Jaaroverzicht 2006 - The best of hjdeboer.nl


Het is 31 december 2006. Het jaar is bijna om. Op televisie word je traditiegetrouw verveeld met allerlei jaaroverzichten (wat gebeurde er in 2006) en bijbehorende jaarlijstjes (de tien beste oliebollenbakkers van 2006). In het afgelopen jaar heb ik mijn handen vol gehad met van alles en nog wat. Ik heb een scriptie geschreven waarmee ik afgestudeerd ben en daarna ben ik gaan werken, een bezigheid die helaas nogal veel vrije tijd opslokt. Mijn website is mede slachtoffer geworden van het ontstane tekort aan 'te doden tijd', zodat ik maar weinig posts heb gedaan dit jaar.

Vorig jaar heb ik een aardig aantal foto's online gezet. Dit jaar is het daar niet zo van gekomen... hetgeen echter niet betekent dat ik geen foto's gemaakt heb! Daarom, vandaag op de laatste dag van het jaar, deze grote post met wat naar mijn mening het allerbeste is dat ik dit jaar gemaakt heb. "Allerbeste" hoeft dan niet per se te zijn: fotografisch het beste. Ook een foto waar een bepaalde emotie aan vasthangt, kan voor mij om die reden onder 'het beste' geschaard worden. In the end: het is mijn persoonlijke keuze. Enjoy!


Ouwehands Dierenpark - februari 2006

Ouwehands Dierenpark februari 2006 - Mandril
Mandril in zijn binnenverblijf


Ouwehands Dierenpark februari 2006 - Uil
Oehoe!


Ouwehands Dierenpark februari 2006 - Zwaan
Tsja... je gaat naar een dierentuin en fotografeert kinderboerderijdieren


Apenheul - augustus 2006

Apenheul augustus 2006 - Doodshoofdaapje
Brutale aapjes!


Herfstvakantie Friesland - oktober 2006

Herfstvakantie Friesland oktober 2006 - Makkum
Makkum


Herfstvakantie Friesland oktober 2006 - Zeedijk bij Zurich
Zeedijk bij Zurich


Herfstvakantie Friesland oktober 2006 - It Heidenskip
It Heidenskip bij herfstzon, foto genomen bij de kerk


Herfstvakantie Friesland 2006 - IR-photography Hemelum Fûgelhoeke
Fûgelhoeke Hemelum in infra-rood


Herfstvakantie Friesland 2006 - IR-photography Hemelum Nicolaaskerk
Nicolaaskerk Hemelum in infra-rood


Vakantie Apeldoorn / Noordwijk - november 2006

Apeldoorn november 2006 - Paddestoelen op de Hoge Veluwe
Twin mushrooms - Park de Hoge Veluwe


Noordwijk november 2006 - Als 't maar schuimt
Als 't maar schuimt - het strand bij Noordwijk, richting het noorden gefotografeerd


Noordwijk november 2006 - Bandhu
Richback genaamd Bandhu geniet van de middagzon op het Noordwijkse strand


Noordwijk november 2006 - Yet another sunset
Yet another sunset


Jaarlijstje - de tien meest populaire pagina's op hjdeboer.nl
Ook zo'n hardnekkige gewoonte is het om aan het eind van het jaar een soort hitlijstjes op te stellen met de meest [...] van het afgelopen jaar. Van de populairste muziek en films, tot de best verkochte soep uit blik: alles wordt in lijstjes gevat. En volgend jaar weer een nieuw lijstje, zodat de stijgers en de dalers aangegeven kunnen worden. Welnu, het is dat ik toevallig wat statistiekjes tot mijn beschikking had, anders had ik dit niet toegevoegd... maar ook ik heb zo'n lijstje samengesteld. De tien meest populaire pagina's op hjdeboer.nl in 2006. Het getal geeft het aantal visits weer:
 1. "Over Internet Explorer 7, CSS 2.1 en bugs" (1304)
 2. "Unicode: standaard voor tekst-encodering" (574)
 3. "HTML5" (415)
 4. "IE7 en compatibiliteit met oude CSS-hacks" (326)
 5. "Kitesurfen in de Zuid-Westhoek van Friesland" (200)
 6. "Madeleine Peyroux - Half the Perfect World" (198)
 7. "Nu kan het nog: foto's van de Galamadammen bij Koudum" (188)
 8. "Muziektip: Madeleine Peyroux" (185)
 9. "Weg met Internet Explorer - deel 2: de italicbug" (151)
 10. "Weg met Internet Explorer! Firefox to the people!" (139)

Dat was het voor dit jaar. Een goed uiteinde, een fijne jaarwisseling en een buitengewoon gezond en gelukkig 2007 toegewenst!

Madeleine Peyroux - Half the Perfect World


Het is een tijdje stil geweest op mijn site. Vooral door het gereedbrengen van mijn scriptie en feit dat ik ben begonnen met werken, ben ik wat minder actief geworden op het internet. Nu heb ik echter weer een goede reden om eens wat te schrijven. Op 4 september aanstaande zal namelijk de derde cd van Madeleine Peyroux uitkomen, getiteld "Half the Perfect World". Het is dan op een paar dagen na een jaar geleden dat ik uitbundig de eerste twee albums van deze zangeres bejubeld heb; dat was namelijk op 15 september 2005 in "Muziektip: Madeleine Peyroux". Evenals "Careless Love" is deze nieuwe cd geproduceerd door Larry Klein, die ook voor Joni Mitchell gewerkt heeft. Waar "Careless Love" heel anders klinkt dan de eerste cd van Peyroux, het bijna acht jaar oudere "Dreamland", hoeven we ook dit keer niet te verwachten dat er platgetreden paden belopen worden. "Deze plaat verschilt van Careless Love in die zin, dat er een eenstemmigheid van vreugde op staat," zo zegt Peyroux zelf over haar nieuwste werk. Waar de eerste twee cd's met hun melancholische klanken door Billie Holiday zelf geschreven hadden kunnen zijn, moeten we nu verwachten dat de focus ligt op de topmuzikanten uit het tijdperk van Madeleine Peyroux zelf: Leonard Cohen, Tom Waits, en Joni Mitchell.

Madeleine Peyroux - Half the Perfect World (2006)
Madeleine Peyroux - Half the Perfect World (2006)

Ook deze keer heeft Jesse Harris weer zijn bijdrage geleverd als songwriter. Op "Careless Love" was het nummer "Don't Wait Too Long" te horen, dat Harris samen met Larry Klein schreef. Ik ben benieuwd naar het resultaat van hun recente samenwerking. Verder wacht ik ongeduldig tot ik het duet tussen Peyroux en k.d. lang kan gaan beluisteren, een cover van het nummer "River"? van Joni Mitchell. Gezien de manier waarop k.d. lang reeds eerder nummers van Joni Mitchell ten gehore heeft gebracht op haar solo-cd Hymns of the 49th Parallel, moet dat garant staan voor schitterend mooie muziek. Als je te hoge verwachtingen hebt dan bestaat het risico dat het resultaat tegenvalt, maar bij Madeleine Peyroux ben ik vol vertrouwen dat de verwachtingen meer dan bewaarheid worden. Ik zie dan ook uit naar het moment dat mijn pakketje van Bol.com met "Half the Perfect World" afgeleverd wordt en ik me een weekend lang met Madeleintje terug kan trekken op mijn zolderkamer.

Madeleine Peyroux - afkomstig van www.madeleinepeyroux.com
Madeleine Peyroux - afkomstig van www.madeleinepeyroux.com